آیا می توان از پالپکتومی پیشگیری کرد؟

دندانپزشکی

پالپکتومی دندان چیست؟

پالپکتومی دندان روشی است که برای برداشتن تمام پالپ دندان از تاج و ریشه دندان انجام می شود. پالپ ماده داخلی…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا