آیا می توان از شوک جلوگیری کرد؟

عمومی و داخلی

انواع شوک را بشناسید.

اصطلاح شوک و انواع آن ممکن است به یک نوع شوک روانشناختی یا فیزیولوژیکی اشاره داشته باشد. شوک روانشناختی ناشی…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
 
دی دی کرم صمیم