آیا سندرم گوش موزیک شایع است؟

بیماری های گوش و حلق و بینی

سندرم گوش موزیکال (MES)

مطمئن باشید که سندرم گوش موزیکال نشانه زوال عقل نیست بلکه به احتمال زیاد نتیجه کاهش شنوایی است، اگرچه ...

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا
 
دی دی کرم صمیم