میومکتومی یک عمل جراحی برای از بین بردن فیبروم های رحمی است که به آن لیومیوم هم گفته می شود. فیبروم، رشدهای غیر سرطانی شایع در رحم هستند که معمولاً در سال های باروری زنان ایجاد می شود، اما ممکن است…

خواندن بیشتر