توجه به ترتیب بروز علائم کرونا ویروس می تواند یک راه برای تشخیص کرونا ویروس از بیماری های مشابه به آن باشد. بررسی های دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نشان داده که بروز بیماری COVID-19 از یک ترتیب علائم خاصی پیروی می کند و علائم اغلب در…

خواندن بیشتر