عدم وجود قاعدگی همان آمنوره (Amenorrhea) است که فرد در آن یک یا چند قاعدگی را پشت سر گذاشته و هیچ نشانه ای از قاعدگی نداشته باشد. زنانی که حداقل 3 قاعدگی را…

خواندن بیشتر