تالاسمی تالاسمی یک اختلال خونی ارثی است که باعث می شود بدن بیمار نسبت به افراد سالم از هموگلوبین کمتری برخوردار باشد. هموگلوبین، سلول های قرمز خون را قادر به حمل اکسیژن می کند. تالاسمی می تواند باعث کم خونی…

خواندن بیشتر