آستیگماتیسم نوعی اختلال چشمی است که در آن قرنیه (بافت شفاف پوشاننده چشم) به طور غیر طبیعی دچار انحنا شده و بینایی فرد را با مشکل روبرو می کند. این اختلال بینایی معمولاً…

خواندن بیشتر