آروماتراپی یا همان روغن درمانی اساسی به مجموعه ای از روش های درمانی سنتی، جایگزین یا مکمل اشاره دارد که از روغن های اساسی و سایر ترکیبات گیاهی معطر استفاده می کند…

خواندن بیشتر