اسپوندیلوز گردن یکی از بیماری های رایج مرتبط با افزایش سن است که بر روی مفاصل و دیسک های ستون فقرات گردنی که در داخل گردن قرار دارد، تأثیر می گذارد. این عارضه را با نام آرتروز…

خواندن بیشتر