پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

آدنوئید یا لوزه سوم

بیماری های گوش و حلق و بینی

تجمع مایع در پشت پرده گوش

تجمع مایع در پشت پرده گوش می تواند تحت هر شرایطی که عملکرد لوله شنوایی را مختل می کند، رخ…

بیشتر بخوانید »
بیماری های گوش و حلق و بینی

آدنوئید یا لوزه سوم

 لوزه سوم یا آدنوئید بافت نرمی است که دقیقاً در پشت حفره بینی قرار گرفته است. لوزه سوم همانند غدد…

بیشتر بخوانید »