بواسیر به معنی رگهای متورم در روده بزرگ یا مقعد است. بواسیر در اثر افزایش فشار در اطراف مقعد ایجاد می شود و شایع ترین علت بواسیر یبوست است. در بواسیر داخلی، داخل مقعد متورم می شود در بواسیر خارجی نزدیکی دهانه مقعد متورم می شود. این وضعیت با روش های مختلفی…

خواندن بیشتر