اسکن کلیه، روشی است که در آن از مواد رادیواکتیو هسته ای برای بررسی کلیه ها و ارزیابی عملکرد آنها استفاده می شود. اسکن کلیه همچنین، به عنوان تصویربرداری هسته ای از کلیه …

خواندن بیشتردرمان خانگی کرونا درمان خانگی کرونا، به طور کامل این بیماری را درمان نمی کند، اما می تواند در تسکین علائمی که فرد تجربه می کند، موثر باشد. مراکز کنترل و پیشگیری بیماری توصیه است که اگر با هریک از…

خواندن بیشتر


هپاتیت C یک ویروس منتقله از طریق خون است که باعث التهاب (تورم و درد) کبد می شود. این ویروس در خون فرد که به هپاتیت سی مبتلا است وجود دارد و از طریق تماس …

خواندن بیشتر