اسپوندیلوز گردن یکی از بیماری های رایج مرتبط با افزایش سن است که بر روی مفاصل و دیسک های ستون فقرات گردنی که در داخل گردن قرار دارد، تأثیر می گذارد. این عارضه را با نام آرتروز…

خواندن بیشتر


نقرس یک نوع آرتروز بسیار دردناک و ناشی از بلورهایی است که در مفاصل و اطراف آن تشکیل می شود که شایع ترین نوع آرتروز التهابی است و در مردان بیشتر از زنان…

خواندن بیشتر
شکستگی لگن عارضه ای است که به دنبال حوادثی مثل تصادف، افتادن از ارتفاع، حوادث ورزشی یا حادثه در حین انجام کار ایجاد می شود. حتی گاهی اوقات ممکن است در اثر کهولت سن…

خواندن بیشتر