ایرانسل و پزشکت در کنار هم با هدف ایجاد پلتفرم ارائه خدمات درمانی رشد سریع تکنولوژی و رخنه فضای دیجیتال در همه ابعاد زندگی مردم مسئله‌ای غیرقابل انکار است اما با شیوع ویروس کرونا این رشد، سرعت چند‌برابری به خود…

خواندن بیشترکرونا تا چند روز در بدن می ماند؟ ماندگاری ویروس کرونا در بدن چه مقدار است؟ بیماران باید تا چه زمانی آزمایش بدهند؟ آزمایش اولیه بیماران مبتلا ویروس کرونا چه زمانی باید صورت بگیرد؟ کرونا ویروس، SARS-CoV-2، به راحتی از…

خواندن بیشتر

خانم ها در دوران شیردهی با استفاده از راهکارهای افزایش شیر مادر، می توانند با استفاده از چندین روش مبتنی بر شواهد شیر خود را افزایش دهند.داده های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری تقریباً نشان می دهد 75 درصد مادران در بدو تولد نوزاد شروع به شیر دادن به نوزادان خود می کنند، اما…

خواندن بیشتر


مبتلایان به بیماری های قلبی عروقی، سالمندان و افراد تحت جراحی پیوند اعضاء که سیستم ایمنی بدن ضعیفی دارند جزء گروه پرخطر برای کرونا ویروس اعلام شده بودند.طبق اظهارنظر این مرکز بیماران دیابتی و زنان باردار هم در معرض خطر بیشتری …

خواندن بیشتر