درمان خانگی کرونا درمان خانگی کرونا، به طور کامل این بیماری را درمان نمی کند، اما می تواند در تسکین علائمی که فرد تجربه می کند، موثر باشد. مراکز کنترل و پیشگیری بیماری توصیه است که اگر با هریک از…

خواندن بیشترهپاتیت C یک ویروس منتقله از طریق خون است که باعث التهاب (تورم و درد) کبد می شود. این ویروس در خون فرد که به هپاتیت سی مبتلا است وجود دارد و از طریق تماس …

خواندن بیشتر