بیضه پایین نیامده بیضه پایین نیامده (کریپتورکیسم) که به آن نزول نیافته هم گفته می شود، وضعیتی است که در آن بیضه ها قبل از تولد به وضعیت مناسب خود در کیسه پوستی که در زیر آلت تناسلی مردانه قرار…

خواندن بیشتر

بلوغ زودرس بلوغ زودرس زمانی است که بدن کودک خیلی زود شروع به تغییر به سمت بزرگسالی (بلوغ) می کند. شروع بلوغ قبل از 8 سالگی در دختران و قبل از 9 سالگی در پسران، بلوغ زودرس محسوب می شود….

خواندن بیشتر