یائسگی (منوپوز)، زمانی اتفاق می افتد که یک زن در 12 ماه متوالی قاعدگی نداشته باشد و دیگر نمی تواند به طور طبیعی باردار شود. معمولاً بین 45 تا 55 سالگی شروع می شود…

خواندن بیشتر