خشکی پوست معمولاً خطر ناک نیست، اما می تواند برای فرد ناراحت کننده و احساس زشتی باشد.برخی از اختلالات ژنی از جمله: ایکتیوز، می تواند موجب خشکی پوست شود. خوشبختانه، بیشتر پوست های خشک…

خواندن بیشتر