تشنج یک اختلال الکتریکی ناگهانی و بدون کنترل در مغز است که باعث ایجاد تغییراتی در رفتار، حرکات، احساسات و سطح هوشیاری می شود. انواع تشنج بسته به…

خواندن بیشتر