لوگو پزشکت

مشاوره آنلاین پزشکی - پزشکت

رادیو پزشکت

بهبود تمرکز

روانشناسی و روانپزشکی

چگونه نقاط ضعف و قوتم را بگویم؟

چگونه نقاط ضعف و قوتم را بگویم؟ سوالی است که ذهن افراد را در هنگام مصاحبه شغلی در گیر کرده…

بیشتر بخوانید »
کودکان

راهکارهای بهبود تمرکز در کودکان

راهکارهای بهبود تمرکز در کودکان، تاثیر بسیار زیادی در روند رشد و تکامل و موفقیت کودکان دارد. بدیهی اس که…

بیشتر بخوانید »
روانشناسی و روانپزشکی

راهکارهای بهبود تمرکز

تمرکز کردن بر روی یک موضوع و یا کار می تواند تا حدودی دشوار باشد. مطمئناً، بیشتر مردم می خواهند…

بیشتر بخوانید »
روانشناسی و روانپزشکی

بهبود هوش هیجانی

همان اندازه که توانایی فکری شما در خوشبختی و موفقیت تان تاثیر و اهمیت دارد، هوش هیجانی هم می تواند…

بیشتر بخوانید »
روانشناسی و روانپزشکی

عدم تمرکز

تمرکز، توانایی متمرکز کردن توجه شما به وظایف خودتان است. با داشتن مهارت های تمرکز کافی، شما می توانید حواس…

بیشتر بخوانید »

مشاوره آنلاین پزشکی در هر ساعت از شبانه روز