انواع میگرن انواع میگرن، واقعاً سردرد های دردناک و ناتوان کننده ای هستند که همه بیماران را از یک طریقی تحت تأثیر قرار می دهد. اما همه آنها یکسان نیستند. به طور کلی، مبتلایان به میگرن بسته به عوامل و…

خواندن بیشتر


سردرد یکی از شایعترین شکایات پزشکی است که می توانند بدون در نظر گرفتن سن، نژاد و جنسیت بر همه افراد تأثیر بگذارد. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO) تقریبا…

خواندن بیشتر