اضطراب شبانه مشکلی هست که خیلی از افراد به دلایل مختلف با آن مواجهه می شوند و این حالت گاهی باعث اختلال در آرامش و خواب افراد می گردد. این در حالی است که ما باید کمی قبل از خواب به آرامش برسیم تا بتوانیم…

خواندن بیشتر


ناركولپسی ناركولپسی نوعی اختلال عصبی در طبقه بندی هیپرسومیا یا پرخوابی، مربوط به اختلالات مزمن خواب است. نارکولپسی با خواب آلودگی بیش از حد روزانه و حملات ناگهانی خواب همراه می باشد و هیچ درمانی قاطع و مشخصی ندارد. با…

خواندن بیشتر