پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

دوز ایبوپروفن برای بزرگسالان

درمان

عوارض مصرف زیاد ایبوپروفن

عوارض مصرف زیاد ایبوپروفن عوارض مصرف زیاد ایبوپروفن ، در کوتاه مدت و یا بلند مدت،  می تواند در موارد…

بیشتر بخوانید »