جراحی خشکی چشم جراحی خشکی چشم برای افرادی که چند روش درمان غیر جراحی را برای رفع مشکل خشکی چشم خود امتحان کرده اند اما هنوز هم علائم خشکی مزمن چشم را دارند، تجویز می شود.  با این حال، جراحی…

خواندن بیشتر