مشکلات شيردهی مشکلات شیردهی، شامل مواردی است که مادر و کودک در هنگام شیردهی با آن روبرو هستند. شیردهی، از چفت شدن نامناسب دهان کودک با پستان تا زخم شدن نوک پستان و عفونت پستان، نگرانی های خاص خود را دارد. این مشکلات می…

خواندن بیشتر



شایع ترین علائم سرطان متاستاتیک پستان علائم سرطان متاساتیک پستان ممکن است به مکانی که سرطان پستان در بدن انتشار یافته بستگی داشته باشد. سرطان متاستاتیک پستان زمانی اتفاق میفتد که سرطانی که از پستان شروع شده به قسمت دیگری…

خواندن بیشتر