تب طوطی (پسیتاکوز)

تب طوطی یا پسیتاکوز بیماری است که بیش از 400 گونه پرنده و برخی از پستانداران را درگیر می کند. پرندگان بهترین …

شایع ترین علت سقط جنین در گاو

از شایع ترین علت سقط جنین در گاو می توان به عوامل عفونی و غیر عفونی اشاره کرد. میزان واقعی سقط جنین در گا وها …

شایع ترین بیماری های گوسفندان

شایع ترین بیماری های گوسفندان ، بیماری های عفونی هستند که می توانند بره ها را مبتلا کنند.. برخی از این بیماری ها قابل سرایت به انسان است. این موارد بیماری های مشترک بین انسان و…