بیماری لایم بیماری لایم یا LYME DIS توسط چهار باکتری اصلی با نام های Borrelia burgdorferi و Borrelia mayonii Borrelia afzelii و  Borrelia garinii به وجود می آید که دو باکتری borrelia garinii و borrelia afzelii دلایل اصلی شیوع بیماری…

خواندن بیشتر