بارداری در 40 سالگی بارداری در 40 سالگی نسبت به بارداری در 30 سالگی با عوارض بیشتری همراه بوده و در بارداری در این سنین، همچنین برخی مشکلات خاص خود را دارد. ولی با این حال بارداری در این سن…

خواندن بیشتر