اگزمای پوستی که آن را با نام درماتیت آتوپیک نیز می شناسند یک مشکل شایع پوستی است که خودش را با خارش و التهاب پوست نشان می دهد. در این مقاله در مورد علائم و علت…

خواندن بیشتر