زخم های گوارشی زخم های باز هستند که در قسمت داخلی معده و قسمت بالای روده کوچک شما ایجاد می شود. شایعترین علامت زخم معده، درد معده است. زخم های معده شامل؛ زخم…

خواندن بیشتر