سندرم آنتی فسفولیپید (Antiphospholipid) هنگامی رخ می دهد که سیستم ایمنی بدن به اشتباه آنتی بادی تولید می کند که باعث لخته شدن خون در بدن فرد مبتلا خواهد شد.این سندرم باعث لخته شدن خون در پاها، کلیه ها، ریه ها و مغز فرد شده و زندگی فرد…

خواندن بیشتر