پاکسازی ریه چیست؟ پاکسازی ریه ها می تواند تاثیر زیادی در روند بهبود تنفس افراد داشته باشد. ریه ها اندام های حیاتی برای ادامه زندگی هستند. مراقبت از این عضو بسیار ضروری است. سلامت ریه برای سلامت کلی فرد حیاتی…

خواندن بیشتر

پلوریت حالتی است که در آن پلورا ملتهب می شود. پلوریت که پلوریس نیز نامیده می شود، باعث درد شدید قفسه سینه (درد پلوریتیک) می شود که در هنگام تنفس …

خواندن بیشتر