فراموشی زمانی اتفاق می افتد که شما دیگر نمی توانید اطلاعاتی را در حافظه خود نگه دارید و آن ها را به خاطر بسپارید یا یادآوری کنید. فراموشی به ندرت دیده می شود. فراموشی…

خواندن بیشتر


لرزش یک اختلال حرکتی شایع است. انقباض عضلانی غیر ارادی و ریتمیک، باعث لرزش می شود. لرزش دست ها نسبت به بقیه اندام های بدن بیشتر دیده می شود، اما می تواند در بازوها…

خواندن بیشتر