سرطان مثانه یکی از شایعترین سرطان ها است که هر سال تقریباً 68000 بزرگسال در ایالات متحده را مبتلا می کند. سرطان مثانه در مردان بیشتر از زنان رخ می دهد و معمولاً در افراد سالمند بیشتر دیده می شود اما ممکن است …

خواندن بیشتر