افسردگی و خطر بروز مشکلات جنسی

تاثیر افسردگی بر رابطه جنسی می تواند زندگی زوجین را تحت تاثیر قرار دهد. به طور کلی، افسردگی بر همه جنبه های زندگی شما از جمله …