ترک سیگار و قلیان

ترک سیگار و قلیان بسیار دشوار است. علائم ترک نیکوتین می تواند ظرف 30 دقیقه از آخرین استفاده دخانیات آغاز شود و به میزان اعتیاد شخص …