انزال دیررس

انزال دیررس و یا انزال به تاخیر افتاده که گاه به آن اختلال در انزال نیز گفته می شود، شرایطی است که در آن مدت زمان لازم برای تحریک جنسی که یک مرد بتواند به اوج جنسی خودش برسد و مایع منی را از …