افتادگی رکتوم

افتادگی رکتوم یا پرولاپس رکتوم یا راست روده یک بیماری پزشکی است که در آن راست روده به مقعد فشار وارد می کند. به عبارتی افتادگی رکتوم به حالتی…