پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پیشگیری اختلال اضطراب بیماری

روانشناسی و روانپزشکی

اختلال اضطراب بیماری

اختلال اضطراب بیماری، یا هیپوکندریازیس یا اضطراب سلامتی یا خود بیمار انگاری و یا خود بیمار پنداری گفته می شود.…

بیشتر بخوانید »