505586913

فتق مثانه

فتق مثانه که به عنوان ستوسل نیز شناخته می شود، هنگامی اتفاق می افتد که بافت حمایتی بین مثانه زنان و دیوار واژن ضعیف و کشیده می شود. این بیماری باعث می شود تا مثانه…

آپاندیسیت

انسداد در آپاندیس می تواند به آپاندیسیت منجر شود که یک التهاب و عفونت آپاندیس است. انسداد ممکن است ناشی از التهاب مخاط، انگل یا مواد دفعی باشد…