کاهش وزن بعد از 50 سالگی

کاهش وزن بعد از 50 سالگی به مراتب دشوار تر از سنین جوانی خواهد بود. از طرفی هم، به چند دلیل، ممکن است کاهش وزن برای بسیاری از افراد بعد از 50 سالگی …