بهترین زمان برای بارداری

یک رابطه جنسی در زمان مناسب می تواند شانس بارداری زنان را تا حدود زیادی افزایش دهد. به طور کلی، توانایی باروری با افزایش سن کاهش می یابد. دانستن بهترین زمان برای بارداری می تواند برای زنانی که می خواهند زودتر باردار شوند مهم و مفید است.