درد چشم هنگام پلک زدن

علل شایع درد چشم هنگام پلک زدن شامل خشکی چشم یا چشم صورتی (ملتحمه) است. گلوکوم یا نوریت بینایی از جمله …

لرزش پلک و انواع بیماری های مربوط به آن

لرزش پلک می تواند ناراحت کننده باشد و باعث تحریک شود. با این حال ، وقتی لرزش پلک بدون هیچ علائم دیگری تجربه شوند ، به ندرت …