علت های متعددی برای بروز خونریزی گوش وجود دارد که بعضی از آنها ممکن است تا حدی نگران کننده و جدی هم باشد. اگر گوشتان دچار خونریزی شد بهتر است در اسرع وقت به پزشک…

خواندن بیشتر


شستشوی گوش فرآیندی است که برای خارج کردن مایع، موم و اشیای خارجی از گوش استفاده می شود. در حالت عادی، مومی در گوش ایجاد می شود که مجرا،را لزج کرده و از آن در برابر ورود حشرات جلوگیری می کند.

خواندن بیشتر


منظور از پارگی پرده گوش وجود سوراخ، پارگی در پرده گوش یا غشای تمپانیک آن است. غشای تمپانیک بافت نازکی است که گوش میانی را از حفره گوش بیرونی جدا می کند.این غشا با ورود امواج صوتی …

خواندن بیشتر