پارگی رحم

پارگی رحم یک موقعیت اضطراری مهلک برای زنان است که زندگی مادر و جنین را به خطر می اندازد. هر ساله در ایالات متحده، میلیون ها زن با موفقیت …