وحشت شبانه

وحشت شبانه نوعی اختلال خواب است که در آن فرد تا حدی از شدت ترس زیاد از خواب بیدار می شود. وحشت شبانه، شامل جیغ زدن، ترس شدید و…