واکسن آنفلوانزا

واکسن آنفلوانزا که با سوزن، معمولاً در بازو، تزریق می شود، بدن افراد را در برابر سه یا چهار ویروس آنفلوانزا محافظت می کند که تحقیقات نشان می دهد ممکن است….