هیپرو هیدروز

هیپر هیدروز که به آن پلی هیدروزیس نیز گفته می شود  بیماری است که نشانه آن تعریق بیش از حد فرد است. این تعریق بیش از حد مممکن است فقط در یک ناحیه خاص از بدن…