پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۵۵

هیپرهیدروز

عمومی و داخلی

تعریق

هیپرهیدروز یا تعریق، عرق کردن بیش از حد و غیر طبیعی است که لزوماً ربطی به گرما یا ورزش شدید…

بیشتر بخوانید »